En banktjänstemans bekännelser

Lars Alexandersson


Dagens gästföreläsning stod direktören på Upplandsbanken för, Lars Alexandersson. Han är en uppsluppen och roande man som besitter många visdomar. Han hade pluggat ekonomi i Lund en gång i tiden och därefter gett sig in i bankvärlden. Nu några decennier senare har han samlat på sig mängder av nyttiga erfarenheter som jag tänker dela med er.

Kontakta tidigt - förvänta sent svar


Den första punkten Lars tar upp handlar om att du som företagare bör etablera en bankkontakt i ett tidigt skede. Eftersom bankens roll är att förvalta inlånade pengar kan de inte fatta lättvindiga beslut. Det leder till att beslutsprocessen tar en viss tid och det måste du som företagare vara medveten om.

Lars sa att han kunde ge hur många snabba svar som helst, men det skulle alla vara NEJ! Det finns enligt honom inbyggt i banktjänstemännens ryggmärg att neka om någon kommer in och behöver låna pengar nu, helst nyss.

Banken kan förutom rent kapital bistå med en rådgivande roll och ett nätverk av kunskap. Genom att kontakta banken redan i början kan du utan kostnad få goda råd och värdefulla kontakter. I sin tur hoppas naturligtvis banken att du skall knyta an till dem och anlita dem i ett senare skede. Lars säger "Det är aldrig för tidigt, men oftast för sent" om när du bör etablera en bankkontakt.

Bygg relationer


Företagande handlar om relationer mer än produkter. Ju fler kontaktytor du skapar, desto bättre. Rent krasst kommer det förmodligen gynna din egen plånbok om du har ett stort personligt nätverk. Lars berättar att han själv har gjort affärer med flera gamla studiekompisar från tiden i Lund.

Han påpekar också vikten av att upprätthålla kontakten med gamla vänner och bekanta. Se till att träffa nya personer med andra infallsvinklar och erfarenheter. Din vänlista på facebook är inte värd mycket om du inte bryr dig om personerna bakom namnen. Du kommer inte att behöva ägna mycket energi åt varje relation för att hålla den levande, men något måste du lägga ner.

Individen


Jag bryter loss det personliga drivet till en egen punkt, vilket Lars inte gjort. Hellre en oerhört driven person med en oslipad idé än en perfekt idé men en oengagerad person. Här håller Lars precis samma linje som de riskkapitalister vi tidigare lyssnat till. Att vara entreprenör är vanligtvis ingen normalprestation. Det krävs ett stort personligt engagemang och driv för att orka med.

Brinner du verkligen så mycket för din idé att du är beredd att lägga några år av ditt liv på den? Om pengar är den enda drivkraften orkar entreprenören sällan hålla engagemanget levande tillräckligt länge för att lyckas.

Kontakta andra "institut"


Det finns massor av hjälp att få för den som bara frågar. ALMI, nyföretagarcentrum, företagslotsen och drivhuset är några av de platser som finns bara i Uppsala.

Fördelen med instutioner är precis som banker att de har har mycket erfarenhet från tidigare företagsetableringar. De har byggt upp en stor kompetens under längre tid och hjälper gärna just dig att komma vidare. Precis som banken kan de naturligtvis hjälpa dig att bygga relationer och nätverk.

Dessutom behöver du aldrig vara rädd för att någon på ALMI skall börja jobba nattskift för att sno och förverkliga din idé. Om du vill kan de skriva på sekretessavtal för att trygga dina idéer.

Konkretisera i affärsplan


En bra affärsplan är kort och konkret. Lars säger att han inte är intresserad av någon lunta på 57 sidor utan hellre läser 3-4 sidor som konkret berättar din idé, marknad, risker osv.

Försök att vara så konkret som det bara är möjligt. Använd inte för mycket fackspråk och håll dig kortfattad. Om du inte kan förklara din idé på ett enkelt och förståeligt sätt för banken kommer du inte heller att kunna det inför kunderna.


Bär affärsidén?


Finns det ekonomisk bärighet nog i din affärsidé för att banken ska våga låna dig pengar? Starka borgenärer leder inte automatiskt till ett kredit-ja. Lars påpekade att detta är något som branschen har svårt för men menade att banken gör både entreprenören och sig själva en tjänst genom att tacka nej till dåliga idéer.


Kommentarer

Mycket intressant! Men du, är inte allt som sägs på Entreprenörskolans gästföreläsningar sekretessbelagt..? ;)
Det har jag inte hört nåt om .. men det kan ju vara värt att kolla. Har inte skrivit på ett sekretessavtal heller för den delen.

Idag kommer Uno Alfredéen och sprider sina visdomar.

Populära inlägg i den här bloggen

3 visdomar från Uno Alfredéen

gi-metoden, passiv, omskriven och nybyggd

Eniro skattjakten - vinn en guldtacka