Vad är html & måste jag kunna det? - HTML Grundnivå

Html är grunden för hemsidor, själva stommen. Utan en stabil stomme skulle vi inte kunna göra någonting. Möbler skulle gå sönder utan en bra stomme, bilar får körförbud när stommen är dålig och broar rasar.
Men vad händer med dåligt byggda hemsidor?

Egentligen händer det alldeles för lite när vi kodar en dålig hemisda. Den blir svår att överblicka och ta till sig, den kommer att se olika ut beroende på webbläsare och i slutänden leder alla problem till färre besökare.

Min idé är att försöka lära ut just de delar av html som du behöver kunna för att förändra utseendet på din blogg. Eftersom jag valt denna lite udda angreppsvinkel så kommer jag att hoppa över stora delar som inte behövs till att börja med. Först kommer jag att gå igenom den html som förekommer i dina dagliga inlägg och sedan därifrån sträcka mig ut mot vidare perspektiv.

För att bloggen skall bli någorlunda överskådlig och för att de följande kommentarerna inte skall svämma över så måste jag vara hård när det gäller vilket inlägg det kommenteras på. Om man har en fråga som rör just länkar, ja då är det lämpligt att posta den kommentaren i ett inlägg om länkar. Om man har en fråga som inte tas upp i något inlägg på bloggen så går det naturligtvis bra att maila mig för att få svar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

3 visdomar från Uno Alfredéen

Eniro skattjakten - vinn en guldtacka