Breadcrumbs en nödvändighet

Breadcrumbs är de länkar som ger en ledtråd om vart på sidan du befinner dig. Ofta har de formatet Startsida > Om oss > Styrelsen eller liknande.

Varför behövs de?


För att uppnå ett högt användarvärde behövs en väl fungerande navigation på alla sidor. En god navigation innebär i sin tur att användarna hela tiden ska veta vart de befinner sig, vart de kan gå vidare och varifrån de kom.
Breadcrumbs är en del i detta.

De gör det enklare för användaren att navigera på sidan.
De tar upp minimalt med plats och behöver inte användas av de som inte vill.

Vanliga format


Vanligen finner man breadcrumbs under headers och huvudmenyn i form av en horisontell rad länkar.
Det vanligaste formatet som förordas innehåller någon form av pil för att peka neråt i hierarkin. Som tidigare nämnt t.ex. Startsida > Sida 1, eller Startsida » Sida 1 » Sida 2


När och hur ska det användas?  • När sidan har en strikt hierarkisk struktur.

  • När användaren sannolikt har landat på sidan från en extern källa. Till exempel från en blogg eller en sökmotor.

  • När sidan i fråga är placerad ganska djupt i den hierarki av sidor som finns och när ingen annan form av visuell navigering kan visa information om samma djupa nivå.

  • Tillsammans med någon form av centrala navigering.

  • Använd inte på den högsta nivån i hierarkin (typiskt välkomstsidan).

  • Använd inte enbart som den huvudsakliga navigeringen på webbplatsen.

  • Se till att den sida som användaren befinner sig på inte utgörs av en länk i listan utan av en enkel text.Andra inlägg om affordance
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

3 visdomar från Uno Alfredéen

Eniro skattjakten - vinn en guldtacka