Wayfinding

Att med hjälp av ledtrådar i omgivningen navigera mot ett slutmål.

Vad är det?


Oavsett om människor navigerar i en livlig nöjespark, en enslig skog eller på en hemsida så genomgår de samma process med fyra moment: orientering, bestämma rutt, följa rutten, igenkänning av slutmålet.

Orientering


Användarna försöker bestämma var de själva befinner sig i förhållande till föremål i närheten och till slutmålet. Underlätta den initiala orienteringen genom att dela upp stora ytor i mindre och tydligt avgränsade områden med hjälp av landmärken och skyltning. Landmärken ger tydliga ledtrådar till orienteringen vilka kan förstärkas ytterligare genom att använda områden med särdrag som är lätta att känna igen. På en hemsida handlar det om en lättöverskådlig och enkel struktur i första hand.

Bestämma rutt


För att nå slutmålet behöver användaren följa någon rutt. Genom att erbjuda få tydliga val samt skyltning eller förfrågningar i beslutspunkter underlättar du för användaren. Generellt sett föredrar människor korta rutter framför långa, även om de är mer komplexa.

Följa rutt


Användarna vill kontinuerligt veta att de följer rutten och är på väg åt rätt håll. Koppla ihop olika vägskäl med tydliga och överskådliga stigar med tydliga start och slutpunkter. Breadcrumbs och menyer som tydligt markerar var användaren befinner sig kan vara andra sätt att underlätta för användaren.

Igenkänning av slutmålet


Genom att konstruera målet som en återvändsgränd, eller på annat sätt ser till att användarna inte direkt kan gå vidare, underlättar du för dem att känna igen slutmålet. Se till att varje slutmål har en genomarbetad och tydlig identitet.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

3 visdomar från Uno Alfredéen

Eniro skattjakten - vinn en guldtacka